Florine Blomster tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen, også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).

Nettstedet www.florineblomster.no gir deg mulighet til å benytte våre tjenester. www.florineblomster.no eies av Florine Blomster med org.nr. 916 604 564, Håkon Den Godesgt.13 7600 LEVANGER. Nettstedet driftes av Interflora Norge SA med org.nr. 912 982 785 på vegne av Florine Blomster.

Daglig leder i Florine Blomster er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Florine Blomster.

Datatilsynet fører tilsyn med at personvernlovgivningen overholdes. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Om vår personvernerklæring
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og handlehistorikk. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, strukturering, lagring og utlevering av slik informasjon. 

Når du tar i bruk tjenester som tilbys via www.florineblomster.no eller vår fysiske butikk, kan det være nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle avtalen du har inngått med oss. Dersom du ikke har tatt i bruk tjenestene vi tilbyr, kan vi behandle dine personopplysninger når du samtykker til det. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på florine.blomster@interflora.no.

Nettstedet www.florineblomster.no
Vårt nettsted www.florineblomster.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å kjøpe våre produkter.  Når du tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. 

Hvem er behandlingsansvarlig?
Florine Blomster er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandling av dine personopplysninger når du benytter deg av tjenester via vår nettside eller i vår fysiske butikk. 

Florine Blomster og Interflora Norge SA har felles behandlingsansvar for behandling av dine personopplysninger når du bestiller blomster gjennom www.interflora.no og Florine Blomster leverer blomstene. Interflora Norge SA har ansvar for å ta imot din bestilling og videreformidle bestillingen til den lokale butikken som sørger for levering av blomstene. Florine Blomster leverer blomster som er bestilt gjennom www.interflora.no dersom du har bedt om det, eller dersom du ikke har valgt butikk og Florine Blomster er best egnet til å levere blomstene. Florine Blomster og Interflora Norge SA har fordelt ansvaret for etterlevelse av personvernlovgivningen. Hver av partene skal sikre at den delen av behandlingen parten selv utfører oppfyller kravene i personvernlovgivningen. Oppfølging av personvern i Interflora Norge SA er delegert til personvernansvarlig, som kan kontaktes på personvern@interflora.no

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til personopplysningene vi samler inn. Florine Blomster har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling. Vi gir opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern. Interflora Norge SA er forpliktet til å sikre tilsvarende sikkerhet ved behandling som Florine Blomster og Interflora Norge SA har felles behandlingsansvar for.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?
Florine Blomster behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kjøpsavtale mellom deg og Florine Blomster. Dersom mottaker av tjenester er en tredjepart, behandler vi mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse i å levere tjenestene vi tilbyr. 

Når du bestiller tjenester via vår nettbutikk eller interflora.no behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
Telefonnummer
E-post
IP adresse
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

 Florine Blomster oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av kostnader for ekstra utkjøring, vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25000 nettbutikker. Privatkunder som ønsker å betale med faktura via vår leverandør AfterPay (kun tilgjengelig ved bestilling på www.interflora.no) må oppgi personnummer for å kunne gjennomgå kredittsjekk. Personnummeret blir ikke lagret hos Florine Blomster eller Interflora Norge SA. Du kan lese mer om AfterPay her. 

Når du bestiller tjenester direkte fra vår fysiske butikk, behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved betaling mot faktura)
Telefonnummer
E-post
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte våre tjenester som krever behandling av personopplysninger.

Får andre tilgang til dine personopplysninger? 
Florine Blomster deler kun dine personopplysninger med andre virksomheter dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften av Florine Blomster. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Når du bestiller varer eller tjenester gjennom www.interflora.no utleverer Interflora Norge SA navn, e-post og ordrenummer til Trustpilot. Behandlingen utføres på bakgrunn av Interflora Norge SA og Florine Blomster sine berettigede interesser i å motta verifiserte tilbakemeldinger fra kunder. Informasjonen blir ikke offentlig kjent eller brukt på noen måte av Trustpilot, med mindre du selv aktivt velger å avgi informasjon til Trustpilot. Du kan også enkelt reservere deg mot å motta ytterligere henvendelser fra Trustpilot. 

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Florine Blomster lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Bruk av Informasjonskapsler i vår nettbutikk
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden. Du finner en oversikt over informasjonskapslene som brukes på www.florineblomster.no her: Infokapsler på www.florineblomster.no

Rett til innsyn, endring, sletting 
Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger som Florine Blomster behandler ved å henvende deg til Florine Blomster. Dette gjelder både når Florine Blomster er behandlingsansvarlig alene og sammen med Interflora Norge SA. Du kan kreve at uriktige personopplysninger blir rettet, at behandlingen begrenses og du kan protestere mot behandlingen. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling, kreve dataportabilitet eller kreve at dine personopplysninger slettes. Vi kan ikke slette informasjon som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare, dette gjelder for eksempel bilag, som etter bokføringsloven lagres i 5 år.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte florine.blomster@interflora.no. Gjelder henvendelsen behandling der Florine Blomster og Interflora har felles behandlingsansvar står du fritt til å velge hvem av oss du vil kontakte. Interflora Norge SA er tilgjengelig via sitt kundesenter på kundeservice@interflora.no. Alle henvendelser om utøvelse av rettigheter må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person. Du må også fremvise legitimasjon, slik at vi får bekreftet din identitet. Vi trenger navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Florine Blomster og Interflora Norge SA. 

Du vil få fremlagt en kopi av personopplysningene Florine Blomster eller Florine Blomster og Interflora Norge SA behandler om deg. Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Elektroniske henvendelser vil bli besvart elektronisk med mindre andre ønsker er fremlagt.
Hvis du sender oss en anmodning om å få utøve dine rettigheter, vil vi besvare denne så snart som mulig etter at vi mottar den og senest innen 30 dager.

Oppbevaring av personopplysninger
Florine Blomster og Interflora Norge SA lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. 
Vi vil slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Sist endret: 20.08.2020